Home / Any free websites video sex chat in world / Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas

Paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas

Kung para sa mga Boholano, tunay na kapatid na ang turing nila sa mga Espanyol bilang isang dugo na lamang sila, wala naman itong kahulugan sa mga Espanyol at tumalikod din sa kapatirang ito tulad ng binaggit ni Andres Bonifacio sa kanyang “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog.” Noong April 27, dumating sila sa Sugbu ngunit nilabanan ng mga tauhan ni Rajah Tupas.Ngunit hindi naglaon, dahil sa mas diplomatikong approach ni Legazpi, nakipagkasundo rin sa mga Espanyol si Rajah Tupas.Pinatunayan natin sa dalampasigan ng Mactan na sa manlulupig, hindi tayo pasisiil.Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan and that was Xiao Time.Habang kumakain sa piling ng mga magagandang Cebuana, nilason sila ng mga taga Cebu dahil nanggahasa ang mga Espanyol ng mga babaeng taga-Cebu. Kahiya-hiyang umalis ang mga natitirang Espanyol at ang kanilang mga barko sa kapuluan at hindi masasakop ito hanggang sa kanilang pagbabalik matapos ang 44 na taon.Si Kalipulako ngayon ang kinikilalang unang napangalanang bayaning Pilipino.April 7, 1521, dumating ang explorer ng Espanya na si Ferdinand Magellan sa Cebu upang bumili ng mga suplay para sa kanyang mga tauhan.Nagpaputok sila ng mga kanyon na ikinatakot ng mga taga Cebu.

paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-52paglalayag at pagdating ni magellan sa pilipinas-23

Ngayon, ang lumang monumento nina Legazpi at Urdaneta ay ninanakawan at kinakalakal ang mga bakal. Akala ni Lolo Magellan, parang sa Europa, dahil si Humabon ang hari ng Cebu, siya rin ang Hari ng Mactan. Ayon sa ilang eksperto, dahil sa lokasyon ng Mactan na maaaring harangin pa ang mga barko patungong Cebu, masasabing mas makapangyarihan pa si Kalipulako na may kontrol ng pantalan ng Kabisayaan.

Lumipat siya sa Panay noong 1569, at ginamit ang mga dayuhan ng mga mandirigmang Panayanhon upang tulungan sila sa paggalugad at pananakop ng mga kalabang Moro sa Mindoro at Luzon na nilulusob sila.

Pinamunuan sila ng apo ni Legazpi na si Juan de Salcedo at Martin de Goiti.

492 years ago bukas, April 27, 1521, madaling araw.

Ayon sa kanilang chronicler na si Antonio Pigafetta, nagparating ng mensahe si Magellan kay Kalipulako na kung susundan at kikilalanin nila ang Hari ng Espanya at si Haring Humabon at magbibigay ng tributo sa kanila, magiging magkaibigan sila.

765 comments

  1. Mar 13, 2010. 3D animation of Ferdinand Magellan's circumnavigation of the world. Softwares used 3D Studio Max 2008, U-Lead Video Studio, Adobe Photoshop CS 3. Thanks to Wikipedia for the text info and Sony for the Band of Brothers music theme.

  2. Ang pagdating ni magellan sa Pilipinas. 1. GAWA ITO NG PANGKAT-2; 2. Patuloy na naglakbay pakanluran ang ekspedisyon ni Magellan upang mahanap ang isla ng Moluccas.pagkaraan ng sampung araw,natanaw nila ang pulo ng Samar at sila ang unang Europeo na naitalang nakarating sa Pilipinas.

  3. Maaaring nakasama rin siya sa pagsakop sa Malacca, ang mayamang kaharian ng mga Muslim sa Malaysia, ni Dom Alfonso de Albuquerque nuong 1511, ngunit. Hula ni Magellan na ilang araw lamang bago nila marating ang India ngunit mahigit 6 buwan pang paglalayag sa gutom at uhaw bago sila nakakita ng lupa.

  4. Kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas. na kaunaunahang baryang Europeo na nakarating sa isla ng Pilipinas sabay sa pagdating ni Ferdinand Magellan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*